Menü

Általános Szerződési Feltételek

SzuperLottó ÁSZF - Utolsó frissítés: [2 Aprilis 2019]


A KÖVETKEZŐKBEN LEĺRT MEGÁLLAPODÁS (A "MEGÁLLAPODÁS") JOGSZERŰEN ÉRVÉNYESSÉ VÁLIK A PLAY UK INTERNET N.V. (A "TÁRSASÁG") ÉS ÖN KÖZÖTT. KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY TELJES MÉRTÉKBEN MEGÉRTETTE A BENNE FOGLALTAKAT, MIELŐTT A WEBOLDALT ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSAIT IGÉNYBE VESZI. AMENNYIBEN BÁRMILYEN KÉTSÉGE TÁMAD A MEGÁLLAPODÁSBOL EREDŐ JOGOKAT VAGY KÖTELEZETTSÉGEKET ILLETŐEN, KÉRJÜK KONZULTÁLJON EGY JOGTANÁCSOSSAL.

A “BEKÜLDÉS” VAGY “ELFOGADOM” LEHETŐSÉGRE KATTINTÁSSAL ÉS/VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELÉVEL ELISMERI, HOGY AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET ELOLVASTA ÉS MEGISMERTE, AZOKAT SZABAD AKARATÁBÓL BELEEGYEZŐEN ELFOGADTA, VALAMINT FENNTARTÁSOK NÉLKÜL, KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK TEKINTI. TOVÁBBÁ BELEEGYEZIK AZ ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ KOMMUNIKÁCIÓBA, MELLYEL SZERZŐDÉSEKET KÖTHET ÉS LEMOND AZON JOGOKRÓL ÉS KÖVETELMÉNYEKRŐL, MELYEK BÁRMELY JOGHATÓSÁG VONATKOZÓ JOGSZABÁLYAI SZERINT, EREDETI (NEM ELEKTRONIKUS) ALÁĺRÁST KÖVETELNEK.

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A WEBOLDALON ELÉRHETŐK, ÉS BÁRMIKOR MEGVÁLTOZTATHATÓK. AZ ÚJ "ÁSZF" VERZIÓ LÉP ÉLETBE AZONNAL, AHOGY A KÖVETKEZŐ LÁTOGATÁS VAGY BEJELENTKEZÉS MEGTÖRTÉNIK AZ OLDALON. BELEEGYEZIK, HOGY LEGALÁBB HAVONTA EGYSZER ÁTOLVASSA E WEBOLDAL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIT.

AMENNYIBEN NEM EGYEZIK BELE A MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIBE, NE FOLYTASSA A WEBOLDAL ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELÉT.

 

1.    Definíciók:

1.1. E Megállapodásban, a lenti szavak és kifejezések (ha csak a szövegkörnyezet másképp nem követeli meg) a következő jelentéssel bírnak;

1.1.1 "Megállapodás" alatt értendő az a kötelék, mely Ön és a Társaság között létrejön a Fogadások szolgáltatására (amit másképp ÁSZF vagy Általános Szerződési Feltételek néven is említünk);

1.1.2 "Fogadás" az a tevékenység, melyben Ön egy jövőbeni számhúzás megtörténtének kimenetelére tesz fogadást, melyre mi elfogadunk téteket a Felhasználóinktól;

1.1.3 "Caixa Econômica Federal” vagy “Caixa”, a Mega-Sena (másképp Mega Sena) lottósorsolást szervező, hivatalos Brazil Lottószervezet neve;

1.1.4 "Camelot Group" vagy "CG": jelenti a szervezetet, mely a hivatalos UK lottery “UK Lotto” (vagyis a “UK National Lottery”) lottójáték szervezője is többek között;

1.1.5 "Kártya": vonatkozik minden olyan típusú kártyára, mely alkalmas “fizetésre”, “terhelésre”, “feltöltésre”, “jóváírásra”, “virtuális” és/vagy hasonló funkciót tölthet be;

1.1.6 “Cégcsoport” alatt értendő a Cég, és esetenként minden cégcsoportba tartozó vállalkozás, direkt vagy indirekt kapcsolatban lévő alvállalkozás egésze;

1.1.7 “Díjazás”: jelenti azt az ellenértéket, melyet a Társaság részére fizet, az általunk nyújtott szolgáltatások és Játékszelvény megvásárlásáért (beleértve - de nem csak erre korlátozva - a Játékszelvény árát is);

1.1.8 “Deutscher Lotto-und Totoblock” vagy “DLTB” jelentése Német Lottótársaság, mely a hivatalos Lotto 6aus49 lottósorsolást (nevesítve Német Lottó) rendezi, és közreműködik az Eurojackpot húzásoknál is;

1.1.9 “Française des Jeux” vagy “FDJ” jelentése Francia Lottótársaság, mely többek között, a hivatalos francia lottósorsolást (nevesítve France Loto) is rendezi;

1.1.10 “Kizárt Személy”: olyan személy, akinek: (a) lakhely szerinti illetősége (i,) az USA, Hollandia és Curacao, Magyarország, vagy más olyan ország, mely jogrendje nem engedélyez ilyen általunk szolgáltatott távolsági típusú szerencsejátékot; és (ii,) bármely más olyan lakos, aki ideiglenesen általunk ki nem szolgált országban él, vagy nem fogadunk onnan Felhasználókat; (b) aki bérmely Tiltólistán szerepel, vagy más okból lett eltiltva a távolsági szerencsejátéktól, melynek természete lehet gazdasági szankció, szabályozás, embargó és más hasonló ok, melyet a szankcionáló hatoság hozott és betartat (minden egyes esetben, akár személyes vagy jogszabályozás ürügyén, a lokalizáció alapján); és/vagy (c) nem érte el a 18. életévét vagy (ha idősebb) olyan kort, ami a szerencsejáték folytatását engedélyezi a lakhelye szerinti országban; és/vagy (d) a Társaság vezetője, tagja a Biztosító Csoportnak, vagy ezek alkalmazottja, közeli családtagja, esetleg egy háztartásban él velük (rokoni kapcsolatban vagy sem);

1.1.11 "Vis Major": vonatkozik az olyan esetekre vagy körülményekre, melyekre senki nem lehet emberileg ráhatással, és amik késedelemhez vagy hibás teljesítéshez vezetnek a megállapodás feleinek kötelezettségeiben. Ide tartoznak a Társaság központi számítógépes rendszerének vagy annak egy részének meghibásodása, késedelem, veszteségek, hibák vagy kihagyások /mulasztások, melyek bármilyen telekommunikációs vagy adatközvetítő rendszer hibás működéséből fakadnak, természetfeletti erő okoz, állami szabályozás vagy korlátozás (beleértve minden szükséges engedély megtagadását vagy visszavonását, ha az elutasítás vagy visszavonás az érintett fél hibáján kívül történt meg), háború, lázadás, polgári zavargás, felkelés, terrorista cselekmény, tűzeset, robbanás, árvíz, lopás, szándékos rongálás, sztrájk, és/vagy más, a teljesítésben érintett fél által kontrollálhatatlan okokból léptek fel;

1.1.12 "Játékszelvény": jelentése a Társaság által, a Felhasználó részére megvásárolt, lottójátékban való részvételre szóló szelvény, vagy a Felhasználó által kötött fogadás; hacsak a szöveg másképp nem értelmezhető, akkor mind a vásárolt játékszelvény, mind a fogadás értendő alatta;

"Szellemi Tulajdon": minden olyan védjegy (trademark), szolgáltatási védjegy és kereskedelmi elnevezés, valamint kép, grafika, szöveg, fogalom vagy a Weboldalon található módszer, a Felhasználó Számlája és a benne foglalt anyag, a Társaság kizárólagos tulajdonát képezi. A Felhasználó, nem jogosult felhasználni vagy egyéb módon hasznosítani e Szellemi Tulajdont, kizárólag a törvény által megengedett keretek között használhatja azt;

1.1.13 "Biztosított Nyertes Fogadás": jelentése olyan Nyertes Fogadás, melyet a Biztosító ír alá;

1.1.14 "Biztosító": egy olyan kockázatkezelő társaság és/vagy biztosító, mely kezeli, aláírja és kifizeti - egyedül vagy szindikált közösségben -, az általunk Ön felé szolgáltatott lottójátékok megjátszásából vagy az azokra kötött fogadásokból eredő Nyereményeket;

1.1.15 "Biztosítócsoport": jelenti a Biztosítót, esetenként az anyacéget, valamint bizonyos esetekben, minden direkt vagy indirekt módon a holdinghoz kapcsolt kirendeltséget is;

1.1.16 “Loterías y Apuestas del Estado” vagy “LAE” jelenti a Spanyol Lottószervezetet és társszervezőit, mely a  akik a Sorteo Extraordinario de Navidad, az EuroMillions, a Bonoloto, a La Primitiva és az El Gordo de la Primitiva lottó és tombolajátékok rendezői;

1.1.17 "Lottósorsolás": értendő alatta, az egyes hivatalosan rendezett lottó számhúzás, melyre e fogadásokat kínáljuk;

1.1.18 "Mega Millions-Jackpot": azt a halmozott dollár összeget jelenti, melyet a Mega Millions Consortium vagy a MUSL vagy más (társ-)szervező, az első nyerőosztályban összesen kifizet a Telitalálatos Szelvény(ek)re

1.1.19 Az adott "Mega Millions" USA lottó sorsolást követően, 30 darab, a hivatalos előírások szerint évenkét (5%/év) emelkedő részletben folyósítva, vagy ha nincs ilyen meghirdetett Telitalálatos Szelvény, akkor azt az összeget jelenti, amit a Mega Millions Consortium vagy a MUSL vagy más (társ-) szervező, az első nyerőosztályban összesen kifizetett volna a telitalálatos nyertes szelvény(ek)re, az adott "Mega Millions" USA lottó sorsolást követően (éves járadékként), a 30 darab, évenkét emelkedő részletben folyósítva;

1.1.20 "MUSL": a Multi-State Lottery Association rövidítése, jelentése az amerikai Többállamú Szerencsejáték Szövetség, mely a közös “Powerball” és  “Mega Millions” lottójátékok szervezője;

1.1.21 “New South Wales Lotteries” vagy “NSWL” jelenti az Ausztrál Lottójátékok Szervezőjét vagy társszervezőit, akik az Oz Lotto és ausztrál Powerball (másképp Oz Powerball) játékokat rendezik;

1.1.22 "Operátor": jelenti az egyes lottó játékok hivatalos szervezőjét és az adott sorsolások megrendezőjét, a harmadik felet, aki az adott lottójáték lebonyolítását végzi;

1.1.23 "Powerball-Jackpot": azt a halmozott dollár összeget jelenti, melyet a MUSL vagy más (társ-)szervező, az első nyerőosztályban összesen kifizet az amerikai “Powerball” nyertes "A" Nyeremény Kategória Telitalálatos Szelvény(ek)re az adott USA lottó sorsolást követően, 30 darab, a hivatalos előírások szerint évenkét (4%/év) emelkedő részletben folyósítva, vagy ha nincs ilyen meghirdetett Telitalálatos Szelvény, akkor azt az összeget jelenti, amit a MUSL vagy más (társ-) szervező, az első nyerőosztályban összesen kifizetett volna az "A" Nyeremény Kategória nyertes szelvény(ek)re az adott “Powerball” USA lottó sorsolást követően (éves járadékként), a 30 darab, évenkét emelkedő összegű részletekben folyósítva;

1.1.24 "Nyeremény / Pénzdíj": azt az összeget jelenti, bónuszt vagy jutalmat, melyet a felhasználó megnyerhet (beleértve a nyeremény céljából kötött fedezett Fogadást, mely  Biztosított Nyertes Fogadásként szerepel majd);

1.1.25 "Nyeremény Kategória": azokat a kategóriákba sorolt osztályokat (A, B vagy C kategóriákat) jelöli, melyek fedezik e Megállapodás alapján kötött Fogadásokat;

1.1.26 "Az A Nyeremény Kategória": a legmagasabb kategóriába sorolt, úgynevezett jackpot főnyereményeket jelöli az adott Lottósorsolás esetében;

1.1.27 "B Nyeremény Kategória": azokat a nyerőosztályokat jelöli, melyek egy adott lottósorsolásra vonatkoznak a későbbiekben leírtak szerint;

1.1.28 "C Nyeremény Kategória": azokat a nyerőosztályokat jelöli, melyek egy adott lottósorsolásra vonatkoznak a későbbiekben leírtak szerint;

1.1.29 "Szankcionáló Hatóság" jelentése:  (a) USA Kormánya; (b) Egyesült Nemzetek; (c) Európai Únió; (d) Egyesült Királyság; és/vagy (e) a megfelelő kormányzati szervezeteket és ügynökségeket, melyek között említhetők többek között az Office of Foreign Assets Control of the US Department of Treasury (“OFAC”), a United States Department of State, a US Department of Commerce, a US Department of the Treasury, a United Nations Security Council és Her Majesty’s Treasury (“HMT”);

1.1.30 "Tiltólista": jelenti a Megnevezett Országokat és Blokkolt Személyeket tartalmazó OAFC listát, a HMT Befektetési tiltólistát, valamint az adott szankcionáló hatóság alá tartozó és leközölt tiltólistát, melyek mindegyike változhat és módosulhat időközönként;

1.1.31 "Szolgáltatások": jelenti a szelvényügynöki szolgáltatást és fogadási ajánlatokat, valamint minden ajánlatot, amit a Társaság szolgáltat weboldalán a Felhasználónak;

1.1.32 "Sisal": az olasz lottófogadás szervező rövidítése, mely az olaszországi SuperEnaLotto (Olasz Nemzeti Lottójáték) szervezője és lebonyolítója;

1.1.33 "Mögöttes Lottójáték" jelentése, az adott lottójáték, melyre Mi fedezeti biztosítást kötöttünk a Biztosító céggel a Nyertes Fogadások Fedezetére;

1.1.34 "Mögöttes Lottó Jackpot" jelentése, az adott Mögöttes Lottójáték Operátor által kifizetett aggregált összeg, mely arányosan jár az adott Mögöttes Lottójáték húzása után az "A" kategóriás Mögöttes Nyertes Lottószelvényekre (vagy ha nem volt ilyen nyertes kombináció, akkor a fentiek alapján meghatározott, kifizetésre nem került összeget jelenti, a Biztosító meghatározása szerint);

1.1.35 "Mögöttes Lottószelvény Operátor" jelentése, az adott Mögöttes Lottójáték Szervezője;

1.1.36 "Mögöttes Nyertes Lottószelvény" jelentése, az adott Mögöttes Lottójátékon nyerő kombináció;

1.1.37 "Felhasználó": bárki, akinek a részére érvényes Játékosi (felhasználói) Számla került megnyitásra;

1.1.38 "Felhasználói Számla": a Weboldal online szolgáltatásainak igénybevételére nyitott személyre szóló kontó, melyet kizárólag a Felhasználó vehet igénybe a Szolgáltatásokhoz;

1.1.39 "Mi/A Mi": jelenti a Társaságot és kirendeltségeit, affiliate partnereit, tisztségviselőit és alkalmazottait, képviselőit és ügynökeit, valamint mindazokat, akik a Társaság nevében járnak el (és amennyiben a szövegkörnyezetből másképp nem értelmezhető, minden esetben ezt jelenti) ;

1.1.40 "Weboldal": jelenti a Társaság által birtokolt, üzemeltetett vagy hostolt weboldalt (beleértve, de nem kizárólagosan a www.szuperlotto.com, és minden szoftvert vagy tartalmat, mely egy ilyen oldal használatához szükséges; 

1.1.41 "Ön /Az Ön": jelenti magát a Felhasználót(és amennyiben a szövegkörnyezetből másképp nem értelmezhető, minden esetben ezt jelenti).

1.2 A számla megnyitásával, használatával és újbóli igénybe vételével, valamint a Szolgáltatás használatával vagy Nyermény megszerzésével kapcsolatban, a Felhasználó elismeri, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:


2.    A Szolgáltatásaink Felhasználókra vonatkozó Feltételei:

2.1. Mint Felhasználó, az alábbiakat elfogadja és magára vonatkozóan betartja:

2.1.1 Ön a 18. életévét betöltötte (vagy az országában érvényes előírások szerint nagykorúságot ért el) és a Szolgáltatásaink igénybe vételére, az Önre vonatkozó jogszabályok szerint teljes mértékben jogosult.

2.1.2 Jelenleg is állítja és garantáálja, hogy a Szolgáltatások használata az Ön részéről nem ütközik jogszabályba, és amennyiben olyan országban tartózkodik vagy él, melynek előírásai szerint nem használhatja Szolgáltatásainkat, úgy nem fogja őket igénybe venni.

2.1.3 Az Ön saját felelőssége megbizonyosodni  arról, még a regisztráció vagy az oldal használata előtt, hogy minden előírásnak eleget tesz a Weboldalunk használatakor.

2.1.4 Nem engedélyezi másnak és engedi harmadik személy részére - ideértve, de nem kizárólagosan a kiskorúakat is -, hogy a Felhasználói Számláját használják, nyereményeket vegyenek fel, vagy bármilyen Szolgáltatásunkat igénybe vegyék.

2.1.5 Nem nyithat több számlát. Az azonos névvel, lakcímmel IP címmel megnyitott kontókat ugyanannak tekintjük. Amennyiben ilyen tényállás esete forog fenn, a Társaság fenntartja a jogot a duplikált számlá(ko)n keletkezett esetleges Nyeremények elkobzására.

2.1.6 Ön nem szerepel a Tiltltólistán.

2.1.7 Egyedül Ön felelős a biztonsági PIN és jelszavának biztonságáért. Amennyiben akaratlanul kiadja a jelszavát másnak, úgy lépjen kapcsolatba azonnal a Társasággal, és megváltoztathaja azt.

2.2 A Felhasználó felelőssége, hogy a Felhasználói Számlát illetéktelenek ne használhassák. Amennyiben harmadik személy vásárol Játék Szelvényt, vagy gyaníthatóan így tesz, úgy a Játékszelvény érvényes, attól függetlenül, hogy a harmadik fél tudatosan cselekedett-e vagy sem. Semmilyen körülmények között nem törölhető a Játékszelvény ilyen okra hivatkozva. Amennyiben a Felhasználó gyanítja, hogy a hozzáférését harmadik fél is megszerezte, úgy bármikor kérelmezheti a Társaságtól a felhasználói név és jelszó megváltoztatását. A nézeteltérések elkerülése céljából itt tisztázandó, hogy a Szolgáltatásokat jogosulatlanul használó személy – vagy bármely más Önt helyettesítő személy - által megszerzett nyeremény nem felvehető, és a Társaság fenntartja a jogot az ilyen Felhasználói Számla zárolására és az azon elérhető pénzalap elkobzására.

2.3 Fenntartjuk a jogot a Felhasználói Számla felfüggesztésére, zárolására és törlésére, ezzel bármikor élhetünk, saját megítélésünk szerint. Minden Felhasználói Számla nyitás, karbantartás és zárolás a mi jogkörünk alá tartozik, és az ezzel kapcsolatos meghozott döntés végleges.


3  Felhasználói Számla Nyitása:

3.1 A Társaság Szolgáltatásainak igénybe vételéhez, Felhasználói Számla nyitás szükséges.

3.2 Felhasználói Számla regisztrációhoz (kontó nyitásához) teljes név, lakcím, születési dátum, email cím és telefonszám szükséges. Amennyiben a személyazonosságát nem tudjuk megállapítani, további információt és dokumentumokat is kérhetünk, melyek szükségesek a Felhasználói Számla nyitáshoz. Továbbá egy vagy több biztonsági kérdésre is választ kell adnia, miután megkapja a visszaigazoló emailt. Szükséges lehet a profil adatok frissítése vagy adatok beküldése, melyek a csalást megelőző tevékenységünk részét képezik.

3.3 Fenntartjuk a jogot, hogy harmadik féltől kérjünk visszaigazolást az adatai valódiságát illetően, és feltételek nélkül tudomásul veszi, hogy a megadott adatokat az okmánykibocsátónál is ellenőrizhetjük. Amennyiben valótlan adatokat közöl, vagy képtelen, esetleg nem hajlandó dokumentációval alátámasztani azokat, nem tudjuk beazonosítani személyazonosságát, így a Felhasználói Számla törlésre kerül, és az ott folytatott tevékenység érvényét veszti korlátlanul, beleértve az esetleges nyeremények lenullázását is.

3.4 Ön beleegyezik, hogy a Secure View Services Limited, bejegyzett Cipruson, a HE 149654-es bejegyzési számmal és a 3. emeleten található Methonis Tower 73-ban, Archbishop Makarios utcában, PO 28770, Nicosia Ciprus, 2082, felelős a hitelkártya és a fizetés feldolgozásáért. A Szolgáltatások igénybe vételéhez és a Játékszelvény vásáráshoz, a Társaság részére fizetési adatkoat kell megadnia, melyek alapján a befizetései és/vagy tranzakciói megjelennek a Játékosi Számláján (“Játék Kreditek”) - ezeket a fizetési módozatokat Társaság megadja. A Játékosi Számlára történő pénzalap transzferek, a Társaság részére történő befizetések tényleges megérkezése után kerülnek csak feltöltésre. A meghatározott minimum és maximum összeghatárok közötti tételek mozgathatók csak ki és be a Játékosi Számlára, melyek változhatnak a Társasággal eltöltött idővel, a befizetési módokkal és más faktorokkal, amik a Társaság saját belátása szerint kerülnek majd meghatározásra. A Játékosi Számláról kiegyenlítendő és/vagy a választott fizetési móddal történő terhelést, a Társaság bármikor megteheti az Ön által indított Játékszelvény megrendelése, és annak beszerzése közötti időszak alatt.

3.5 Bármely Játékszelvény megvásárláshoz előfeltétel, a szükséges pénzalap megléte a Játékosi Számlán, vagy egyéb fizetőeszköz, mely a Játékszelvény megvásárlásohoz elfogadott a pénztári fizetésnél.

3.6 Amennyiben van elégséges Játék Kredit a számlán, úgy a megrendelés véglegesítésével, azonnal feldolgozásra kerül a befizetés. Ha a választott fizetési móddal sikertelen lesz a tranzakció, információt kap róla. Ha a Játékosi Számlája negatív egyenleget mutat, úgy azt vitathatatlan adósságként fogadja el, és mint Felhasználó, a Társaság felé azonnal kifizetendő tartozásként kezeli.

3.7 A Társaság, a pozitív egyenlegekből, bármikor levonhatja a Felhasználó által a Társaság felé kifizetendő tartozások értékét.

3.8 A Társaság saját belátása szerint promóciós (bónusz) pénzeszközöket vagy kedvezményeket ítélhet oda vevői számára márka promócióban vagy versenyen való részvételük révén. A promóciós (bónusz) alapok mint ilyenek tükröződnek az ügyfél számláján. Ha az ügyfél promóciós (bónusz) alapokkal rendelkezik, ezek a következő termékek nyereményeinek kivonásakor elvesznek: Keno, Azonnali Win Games és a Scratchcards. A promóciós (bónusz) pénzeszközök vagy kedvezmények felhasználása a fogadásokon való részvételre korlátozódik, csak a lottó eredmények alapján. Az ügyfelek csak akkor vesznek részt jutalomban a márkapromóciókban, amikor készpénzes fogadásokat tesznek, azaz az ügyfelek nem használhatnak promóciós (bónusz) pénzeszközöket, promóciós utalványokat vagy hűségpontokat arra, hogy jutalmakat szerezzenek a márka promócióiban. Az ezen promóciós (bónusz) alapok alapjaira vagy kedvezményekre egyéb különleges feltételek vonatkozhatnak, amelyeket a weboldalunkon közzéteszünk, amikor szükséges.

3.9 A promóciós (bónusz) alapokon vagy kedvezményeken kívül promóciós utalványokat is kereshet és kaphat márkanévben történő promócióban vagy versenyen való részvétel révén, vagy jutalomprogramon keresztül jutalmakkal. Az utalvány egy token, hogy egy fogadást egy előre meghatározott játékra helyezhessen anélkül, hogy az adott fogadás költségeit viselné. Az utalványok nem ruházhatók át a felhasználói fiókok, sem a játékok, sem más termékek között. Az ügyfelek csak akkor vesznek részt jutalomban a márkapromóciókban, amikor készpénzes fogadásokat tesznek, azaz az ügyfelek nem használhatnak promóciós (bónusz) pénzeszközöket, promóciós utalványokat vagy hűségpontokat arra, hogy jutalmakat szerezzenek a márka promócióiban.

3.10 A Társaság a kiállítás napjától számított 180 napon belül eltávolítja a fel nem használt promóciós utalványokat, és fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor eltávolítsa a fel nem használt utalványokat vagy promóciós jóváírásokat. A Vállalat, de nem köteles, elegendő értesítést adni az utalványok és promóciós (bónusz) pénzeszközök vagy kedvezmények lejárásáról vagy eltávolításáról bármely felhasználói fiókból.

3.11 A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy korlátozza vagy megtagadja az Ön által vagy a Felhasználói fiókján keresztül végzett tevékenységeket és / vagy kéréseket.

3.12 Javasoljuk, hogy mint kártyatulajdonos, nyomtasson ki minden elektronikus belépési adatot, ezt a megállapodást, a játékszabályokat és a megőrzéshez és nyilvántartáshoz használt fizetési módszereket, hogy elkerülje és / vagy kezelje az adminisztratív hibákat és / vagy félreértések, amelyek felmerülhetnek a velünk fennálló szerződéses kapcsolatodból.

3.13 Ön tudomásul veszi, hogy elektronikus kommunikációt fog kapni a Társaságtól, amelyet a weboldalon tesz közzé és / vagy e-mailben küld el Önnek. Minden ilyen kommunikációt "írásban" kell figyelembe venni, és úgy tekintjük, hogy azt 24 órán belül kézhez kapja, amikor az értesítést a weboldalon közzétették vagy e-mailben elküldték.

3.14 A társaság azt akarja biztosítani, hogy felhasználói felelősségteljesen játsszanak, ám elismeri azt is, hogy a szerencsejáték néha addiktív lehet, és negatív hatással lehet az életükre. Mivel azt akarjuk, hogy az online játék élvezetes élmény legyen, különféle intézkedéseket kínálunk, amelyeket a felhasználó megtehet a felelősségteljes játékra.

3.15 A weboldal linkeket tartalmaz külső szervezetekhez és információkat, amelyek segíthetnek addiktív szerencsejátékok esetén. Ha úgy gondolja, hogy függővé válhat a szerencsejátékoktól, erősen javasoljuk, hogy keressen segítséget weboldalunk ezen területein.

3.16 A Szolgáltatások igénybevételével a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fogadásoknak a Weboldalon való elhelyezésével fennáll annak a kockázata, hogy elveszíti az összes befektetett pénzt. A Felhasználó kizárólagos felelőssége a Felhasználó Számláján elszenvedett veszteségek vállalása;

 

4.    Inaktív Játékosi Számla:

4.1 A Társaság "Inaktív Játékosi Számlának" nyilvánít, minden olyan regisztrációt, melyre nem történik belépés, vagy bármilyen szelvényvásárlás folyamatosan, 6 (hat) hónapon keresztül.

4.2 Amint a Játékosi Számla 6 (hat) hónapon keresztül inaktív marad, úgy a Társaság jogosult a Játék Kredit egyenlege 50 (ötven) %-át levonni, mely más tételeket is érinthet az adott pillanatban, és ez az 50%, a Társaság részére íródik jóvá.

4.3 Ha a Játékosi Számla, az említett 6 (hat) hónap után ismét aktivitást mutat, úgy a Társaság reaktivált számlaként kezeli majd, de ebben a pillanatban, már nem vagyunk kötelesek visszatéríteni a levont Játék Kredit mennyiséget, vagy inaktív számláról levont tételeket.

4.4 A 6 (hat) hónap után is inaktív Játékosi Számla, "alvó kontó" kategóriába kerül, mely esetben a Társaság jogosult, havi adminisztrációs kezelési költség címén a Játék Kredit egyenleg 10 %-át levonni, és ez más tételeket is érinthet a kontón az adott pillanatban. A havonta levont adminisztrációs összeg, nem haladja meg a számlán maradt egyenleget.

4.5 Az adminisztrációs díj, a folyamatosan inaktív kontók fenntartásának költségeit fedezi. A Társaság felszámolhatja ezeket a kiöltségeket, és időnként változtathat is ezek mértékén.

4.6 A Társaság, minden alvó kontó státuszába került Játékosi Számlát, havonta terhel meg adminisztrációs költséggel 5 (öt) hónapon keresztül. Ezen időszak elteltével, a havi terhelést megszüntejük, és minden fennmaradt összeget levonhatunk az alvó kontóról, miután kiértesítettük emailben, a Felhasználó által regisztrált elérhetőségen.

A Társaság, megkísérli a fennmaradt összeg visszafizetését, amennyiben korábban megadásra kerültek a számlán érvényes bankolási adatok. Amennyiben ez nem lehetséges, többszörös és ésszerű kiértesítési próbálkozás után sem, és/vagy nem sikerült az alvó kontó tulajdonosát beazonosítani, úgy a Társasághoz kerül az alvó számlán fennmaradt teljes összeg.

4.7 Amennyiben egy Játékosi Számla inaktív vagy alvó státuszba került, a Társaság jogainak megkérdőjelezése nélkül felkeresheti az Ügyfélszolgálatot, és kérelmezheti a reaktiválást és/vagy a levont egyenleg visszatöltését. A nézeteltérések elkerülése végett, a Társaság nem köteles teljesíteni e kérését, ezt a körülmények felülvizsgálata után és az ÁSZF-ben foglaltak szerint mérlegelheti.

4.8 A Játékosi Számla reaktiválása történhet: (i) pénzalap befizetéssel, (ii) Fogadás megtételével, vagy (iii) Társaság termék vásárlásával/részvétellel egy játékban.

5.    Játékosi Számla Lezárása:

5.1 A Játékosi Számlája törlését kérelmezheti Társaság Ügyfélszolgálatánál, amit a Weboldal “Kapcsolat” menüpontjában található módokon érhet el. Minden Játékosi Számlán lévő összeget visszautalunk a Felhasználónak, az ÁSZF alapján.

5.2 Amennyiben egy “élő” Játékosi Számla kerül lezárásra, úgy az érvényes játékba lépésekből származó jogosultságok haszonélvezője a Felhasználó lesz.

5.3 A Felhasználó, aki a lezárt, blokkolt vagy tiltott számlájáról szeretné visszakapni a pénzalapot az Ügyfélszolgálatot kell, hogy felkeresse ez ügyben.

5.4 Amennyiben a Játékosi Számla lezárása beteges játékszenvedély vagy csalás gyanúja miatt történt, nem nyitható új Játékosi Számla. A Társaság nem vonható felelelősségre azon esetben, ha a személy sikeresen megnyit egy új Játékosi Számlát, és abból direkt vagy indirekt kára származik. A Társaság fenntartja a jogot, hogy az ilyen szabályellenesen megnyitott Játékosi Számlát, azonnali hatállyal lezárja.


6.    Részvétel a Lottójátékban:

6.1 A Társaság beszerzi a megrendelése alapján a Játékszelvényeket az Ön részére; alternatívaként, a Társaság felveszi a Fogadást, amennyiben e Megállapodás feltételeit teljesíti.

6.2 A terhelések a megadott díjazás alapján történnek, ami teljes terjedelmében megismerhető a Honlapon, Játék Lapon és a Pénztári fizetéskor.

6.3 A fizetési mód feldolgozása vagy azonnal megtörténik a megrendelés visszaigazolása után, vagy az online számlán található Játék Kreditek levonásával. A jegyek árát megemelhetjük minden előzetes nélkül.

6.4 A tranzakció teljes biztonsága érdekében SSL kódolást használunk. Az SSL (Secure Sockets Layer) egy standard biztonsági technológia, mely kódolt linket létesít a web szerver és a böngésző között. Ez a kapcsolat biztosítja a web szerver és a böngésző közötti adatfolyam integritását és a személyes adatok védettségét.

6.5 A megrendelése alapján vásárolt Játékszelvényre és/vagy Fogadásra, érvényesek az online tranzakciós és csalást megelőző előírások. Amennyiben csalárd tevékenység figyelhető meg a Felhasználó részéről, mely befolyásolja a Játékszelvényt vagy Fogadást, abban az esetben ezek a Társaság tulajdonába kerülnek, és minden ebből fakadó esetleges pénznyeremény is, teljes mértékben a Társaság tulajdonába vándorol. A Játékosi Számlára befizetett pénzalap NEM igényelhető vissza, csakis a Játékszelvények és Fogadások céljára használható fel. Továbbá NEM adható további promóciós Játék Kredit a Játékosi Számlához (beleértve, de nem kizárólagosan az ad-hoc nyereményt vagy hűségjutalmakat) vagy a Társaság saját megítélése alapján, lehívhatóvá válik a Felhasználó által.

6.6 Az Ön felelőssége az, hogy a megfelelő és helyes instrukciókkal lássa el a Társaságot, melyekkel a Játékszelvény vásárlás vagy Fogadás megtörténhet. A Társaság nem vállal felelősséget a hibákért, melyek a helytelen instrukciók következtében keletkeztek.

6.7 Amint a Játékszelvény elfogadásra került a server által, már nem törölheti azt. A Weboldalon keresztül megvásárolt Játékszelvények és az Ön által kötött Fogadások érvényessége, kizárólag a Játékosi Számlán történt feltüntetés pillanatától él.

6.8 A Társaságnak nem keletkezik semmilyen jogi felelőssége, a késedelmes tranzakció feldolgozás következtében, amiket a lottó játékot szervező Operátor vagy Mögöttes Lottószelvény Operátor számítógépes rendszerének hibájából fakadnak, és/vagy ha más számítógépes kommunikációs hiba és/vagy probléma és/vagy késedelem lép fel a Társaság tranzakciós ügyleténél.

6.9 Tudomásul veszi, hogy egy számítógépes szoftver esetében, lehetetlen a hibáktól mentes és tökéletes teljesítmény folyamatos biztosítása. Amennyiben észleli, hogy a szoftver hibás vagy tökéletlen működést mutat, tartózkodni fog annak igénybe vételétől. Továbbá, amint észlelte a hibás vagy tökéletlen működést, azonnal írásban értesíti erről a Társaságot. Függetlenül attól, hogy észlelt-e bármilyen jellegű hibát, a Társaság nem vonható anyagi felelősségre olyan hibákért, melyeket szoftver, adminisztrációs, hardver hibák, leállások, technikai nehézségek vagy Vis Major okozott.

6.10 A Társaság, nem vonható felelősségre semmilyen késedelmes értesítés miatt, mely egy adott sorsolás szelvényeit érintik. Az Ön saját felelőssége a megrendelés időben történő leadása egy adott húzásra, és a szelvényrendelés lezárási idejének megismerése. Amennyiben a játékos nem kap (bármilyen okból kifolyólag) visszaigazolást emailben a megrendeléséről, le kell ellenőriznie (még a lezárási időpont előtt) a saját online tranzakciós előzményeit, hogy megbizonyosodjon a Játékszelvény elfogadásáról. A Társaság nem vonható felelősségre, ha a szelvényt későn adta le az adott húzásra (elkésett szelvény) és az nyerő kombinációt tartalmazott erre a sorsolásra. Ebben az esetben, a játékszelvény automatikusan megjátszásra kerül a lezárás utáni, soron következő húzásra.


7.    Nyeremények & Pénzdíjak:

7.1 Nyeremény Kifizetés-

7.1.1 A Neremények Kifizetése / Pénzdíjak felvéltele azonnal megtörténik, amint technikailag lehetségessé válik. Lehetnek késedelmek a Társaság részéről indított biztonsági ellenőrzések következtében, melyek lezárásáig az ilyen összegeket, a Társaság ideiglenesen visszatarthatja e Megállapodás értelmében.

7.1.2 A Társaság számlamenedzserként működik a pénznyeremények begyűjtésénél. A pénznyeremények kifizetése az Ön részére, a lottójátékot vagy tombolát üzemeltető cégektől, vagy adott esetben a kockázatkezelő társaságtól utalt összeg, hozzánk történő megérkezéstől számított, 10 (tíz) munkanapon belül megtörténik. Ez az összeg, bármilyen felhalmozott kamat nélkül kerül kifizetésre.

7.1.3 Ha az ügyfél promóciós (bónusz) alapokkal rendelkezik, ezek a következő termékek nyereményeinek kivételével elvesznek: Keno, Instant Nyeremény és Kaparós sorsjegy.

7.1.4 Minden nyeremény kifizetése egyenesen az előfizető bankszámlájára történik, Euróban, amit a Készpénzfelvétel Opcióban kell bejelölni és megadni a szükséges banki adatokat. Bizonyos esetekben speciális, egyedi feltételeket is tudunk ajánlani az ügyfeleinknek. A minimális pénzfelvétel összege 10,00€. A minimum összeget elérő nyeremény kifizetésekre további költség nincs felszámolva.

7.2 A fő "A" kategóriás (Jackpot) és "B" Nyerőosztályra (Második szintű Jackpot) vonatkozó Nyeremény / Pénzdíjk-

7.2.1 A Társaság fenntartja a jogot, hogy ezen a nagy összegű Neremények Kifizetését / Pénzdíjak felvéltelét, éves részletekben történő kifizetéssel és ésszerű idő alatt folyósítsa.

7.2.2 A biztosított Játékszelvények után járó "A" kategóriás (Jackpot) nyertesek, ahol és amikor ez esedékes, megosztják és azonos arányban elosztják a főnyeremény összegét a nemzeti lottójáték nyerteseivel.

7.2.3 A "B" Nyerőosztályra (Második szintű Jackpot) jogosult biztosított játékszelvények után járó összegek, a lottóeredmények táblán meghirdetett értékek szerint kerülnek kifizetésre.

7.3. Végső Döntés-

7.3.1 Amennyiben eltérés van a saját készülékén futó szoftver által mutatott, és a Társaság szervere által feltüntetett lottó eredmények között, úgy a lottó játék szervező hivatalos oldalán közzétett eredmények tekintendők mérvadónak.

7.3.2 A Társaság ugyanazt az elvet alkalmazza kifizetésnél az összes biztositott fogadásra, függetlenül a nyerőosztálytól, a kifizetendő osszegből levonodik az adó, mint ahogy a hivatalos lottótársaság  is alkalmazza.

7.4 A Társaság fenntartja a jogot az eredmények helyesbítésére vagy érvénytelenítésére, ha az eredményeket műszaki mulasztás, az adott Lottó sorsolás manipulálása vagy egy fizetési művelet során bekövetkezett hiba okozta.

7.5 A Társaság nem vállal felelősséget a bemeneti, átviteli, rendszer- és / vagy értékelési hibákért. A társaság fenntartja a jogot a nyilvánvaló hibák kijavítására, vagy az érintett játékfogadások érvénytelennek nyilvánítására. A nyilvánvaló hibák lehetnek gépelési hibák, helytelen kifizetési számok vagy hasonló hibák, amelyek befolyásolják a lehetséges vagy tényleges nyereményt.

7.6 A Felhasználó számlájára tévesen jóváírott összegről a Felhasználónak azonnal értesítenie kell a Társaságot. Bármely hiba által okozott nyeremény vagy promóciós (bónusz) pénzösszeg érvénytelen, függetlenül attól, hogy történt. A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy visszahívja a Felhasználó által tévesen teljesített kifizetéseket.


8.    Feladás, Törlés, Visszatérítés és Módosítás:

8.1 Feladás-

8.1.1 Az Ön által, weboldalunk JÁTÉK lapján kiválasztott és megrendelt játékszelvények megvásárlásra kerülnek; vagy egy Ön által megjelölt későbbi időpontra lesznek érvényesek. Nem tudunk feldolgozni megrendeléseket egy adott húzásra, a JÁTÉK lapon megjelenített szelvényvásárlás lezárásának időpontja után. A weboldal, ennek elérésekor automatikusan átvált a következő sorsolásra és annak határideje lesz a megrendelések lezárásának határideje az adott játékon. A Feladás megerősítésére, egy "játékszelvény megrendelés visszaigazolás" érkezik Önhöz a megadott e-mail címére, és a Társaság nem vonható felelősségre a játékos internet szolgáltatójának nem teljesítéséből fakadó veszteségekért és/vagy hibákért, technikai nehézségekért és/vagy késedelmekért.

8.2 Megrendelés Törlés, ha meggondolná magát-

8.2.1 Felülvizsgáljuk a megrendelt szelvények törlésének lehetőségét, és a megrendelt játékszelvények ellenértékének játék kreditben vagy utalványban történő kiegyenlítését, az alábbi feltételekkel:

a. A megrendelése legitim volt (nem-csalás) és

b. A kérdéses játékszelvények, még nem kerültek megvásárlásra (a befizetés nem került feldolgozásra).

8.2.2 A fenti feltételek alapján, töröljük a megrendelést, ha elégséges idő áll rendelkezésünkre. Kérjük vegye figyelembe, hogy a szelvényrendelések realizálása a nap folyamán történik meg, és a már feldolgozásra került szelvények, nem törölhetők. A szelvényredelés Törléséhez, küldjön e-mailt erre a címre: info@playukinternet.com.

8.3 Visszatérítés-

8.3.1 A Társaság az alábbi feltételekkel indíthat el Visszatérítést-

a. Hibás terhelés került kiszámlázásra, amit Ön dokumentáltan igazolni tud:-

b. A visszatérítési kérelme beérkezett az info@playukinternet.com címre, nem később, mint a téves számlázás bekövetkezése utáni 30. napig.

8.3.2 Amint a Társaság megkapta a visszatérítési kérelmét, kiértékeli azt, és értesíti Önt e kérelem megkapásától számított 72 órán belül. Akár elfogadásra kerül, akár visszautasításra, a döntés kötelező érvényű és végleges.

8.4 Érvénytelenített fogadások-

A Társaság saját belátása szerint feljogosítja a Játékfogadások érvénytelenítését, ha:

A. a társaságot arra utasították, hogy tegyen be egy játékfogadást / fogadásokat a vonatkozó határidő után vagy a vonatkozó lottó sorsolás kezdete után, és / vagy ha a társaság tévesen fogadta el a játékfogadás (ok) elhelyezésére vonatkozó utasítást a weboldalon a vonatkozó határidő vagy a vonatkozó lottó sorsolás kezdete;

B. a Társaságot arra utasították, hogy tegyen egy játékfogadást egy olyan felhasználó által, aki hamis, hiányos vagy lejárt információkat nyújtott a felhasználói fiókjukhoz, vagy egyéb módon kapcsolódott a weboldalhoz vagy a rendelkezésre álló szolgáltatásokhoz;

C. a Társaság tudomására jut egy valódi hiba a játékfogadás vagy a lottó sorsolás kapcsán, és nem tud kapcsolatba lépni a Felhasználóval a hiba kijavítására vagy a játékfogadás megerősítésére a határidő előtt;

D. a Társaságot arra utasították, hogy tegyen egy játékfogadást egy olyan felhasználó által, aki bármilyen csalással összefüggő tevékenységben vesz részt, amely a játékasztal elhelyezésével, a felhasználói fiók üzemeltetésével vagy a Weboldallal vagy a társaság által kínált szolgáltatásokkal kapcsolatos;

E. a Társaságot arra utasították, hogy tegyen egy játékfogadást egy olyan felhasználó által, aki a játékfogadás időpontjában 18 évesnél fiatalabb volt;

F. bármilyen lottó sorsolás kapcsán csalást és / vagy technikai és / vagy emberi hibát vagy indokolatlan befolyást találtak; vagy

G. a lottó sorsolást a kérdéses Üzemeltető érvénytelennek nyilvánítja.

8.5 Módositások

8.5.1 A Társaság nem tudja módosítani az Ön által benyújtott fogadásokat. A Társaság csak akkor tudja törölni, és a fogadásainak értékét Play Jóváírásokkal vagy Kuponokkal cserélheti ki. (Kérjük, olvassa el fent a 8.2 és a 8.2.2 pontot, hogy megtanulja, hogyan kérheti a játékfogadás visszavonását).

9.  További speciális vonatkozó rendelkezések Biztosított Nyereményekhez:

9.1 A Társaság jogosult igénybe venni Biztosítótársaságok szolgáltatásait. Ebben az esetben, a Társaság szerződéses viszonyba kerül a Biztosítóval, és ennek folyományaként a nyertesre további nyilatkozási és személyazonosítási és időszakos aláírási kötelezettségeket róhatnak ki a Biztosított Nyeremény felvételével kapcsolatban. Akár a Biztosító, akár a Társaság támasztotta ezeket a feltételeket, Ön vállalja ezeket, és amennyiben Biztosított Nyereményt nyer, teljesíti az ilyen esetekben biztosítási szerződésben támasztott és elvárt kötelezettségeket. Az említett időszakok nem tarthatnak tovább, mint a Biztosított Nyeremény megszerzéséről történő kiértesítéstől számított 30 munkanap.

9.2 Ön ezennel visszavonhatatlanul elfogadja:

9.2.1. hogy a Társaság továbbadhatja a Biztosító felé a személyazonosításra szolgáló adatait a Biztosított Nyeremény felvételének céljából, és a Biztosító ügynökei kapcsolatba léphetnek Önnel a kifizetés kivitelezése miatt;

9.2.2 hogy a Biztosító kérésére, megadja a Társaságnak vagy a Bistosítónak a lakóhely igazolását megerősítő dokumentumot (pl.: bankszámla kivonat, közösségi költségszámla), útlevél vagy jogosítvány fénymásolatot, bankolási adatokat, melyek alapján megtörténhet a Biztosított Nyeremény kifizetése;

9.2.3 és vállalja, hogy aláírja ezeket a Biztosító által kért dokumentumokat, mint a Biztosított Nyeremény kifizetésének feltételét, egy ilyen megszerzésének esetén;

9.2.4 és vállalja, hogy a Biztosító által támasztott feltételekkel egyetért, köztük a kifizetés feltételéhez kötött dokumentumok bemutatását is megteszi, a Biztosított Nyeremény megszerzésének esetén, a Biztosító által meghatározott nyereményigénylésre megadott határidőn belül;

9.2.5 hogy a Biztosító, még bármely kifizetés előtt, levonhat a Biztosított Nyeremény összegéből (a) felmerült ésszerű költségeket, melyek a Biztosítónál jelentkeztek a Biztosított Nyeremény kifizetésével kapcsolatban (utazás, szállás, bankolási költségek, melyek az Ön nyereményének felvételével kapcsolatban jelentkeznek és a Biztosított Nyeremény átutalásának tranzakciós díjai) és (b) bármely jogszabályok értelmében történő adólevonás; és ezek egyikét sem köteles fedezni a Társaság vagy a Bitzosító;

9.2.6 hogy Biztosított Nyeremény kifizetése Euro pénznemben történik, és sem a Társaság, sem a Biztosító nem fedezi a pénzváltással kapcsolatos konverziós költségeket vagy veszteségeket.

9.3 A Biztosított Nyeremény kifizetését a Társaságunk, a játékot Biztosító cégtől utalt összeg hozzánk beérkezését követő 10. (tíz) munkanapon belül megteszi az Ön részére; alternatív módon, ha Biztosított Nyeremény összege, ha a Biztosító cégtől egyenesen az Ön számlájára kerül utalásra, úgy a Társaság mentesül a fizetési kötelezettség alól, és amennyiben a Biztosító nem fizet/ vagy visszautasítja a Biztosított Nyeremény kifizetését, a Társaság vagy az Ön részére.

9.4 Sem a Társaságunk, sem a játékot Biztosító cég nem kötelezhető a Biztosított Nyeremény, vagy bármilyen más összeg kifizetésére, ha az jogszabályba ütközik vagy törvényellenes, ha Ön Tiltott Személy, vagy ha a Biztosító feltételeinek nem tesz eleget a Biztosított Nyeremény kifizetésével kapcsolatban.


10. NYEREMÉNYEK A LOTTÓJÁTÉKOKRA TÖRTÉNT FOGADÁSOK UTÁN

Az alábbi részletes táblázat, egy Nyereménykategória áttekintés az egyes Nyerőosztályokra vonatkozóan a hozzájuk tarozó magyarázattal:

 

LOTTOJÁTÉK MÖGÖTTES LOTTOJÁTÉK MÖGÖTTES LOTTOJÁTÉK OPERÁTOR NYEREMÉNY KATEGÓRIA "A" (FŐ JACKPOT) NYEREMÉNY KATEGÓRIA "B" (NEM FŐ JACKPOT) NYEREMÉNY KATEGÓRIA "C" (NEM JACKPOT)
EuroMillions Euromillions LAE 1 2 – 3 4 – 13
EuroJackpot Eurojackpot DLTB 1 2 – 3 4 – 12
Mega Millions Mega Millions MUSL 1 2 3 – 9
Mega Millions Max* (Speciális feltételek lentiek szerint ) Mega Millions MUSL 1 2 3 – 9
PowerBall Powerball MUSL 1 2 3 – 9
Powerball Plus* (Speciális feltételek lentiek szerint ) Powerball MUSL 1 2 3 – 9
German Lotto Lotto 6 aus 49 DLTB 1 2 3 – 8
Mega-Sena Mega-Sena Caixa 1 - 2 – 3
SuperEnalotto Super Ena lotto Sisal 1 2 3 – 6
SuperEnaMax* (Speciális feltételek lentiek szerint ) Super Ena lotto Sisal 1 – 2 3 4 – 7
Spanish Daily Bonolotto LAE 1 – 2 3 4 – 10
El Gordo Primitiva El Gordo de la Primitiva LAE 1 2 3 – 9
French Lotto Loto FDJ 1 2 3 – 6
Oz Lotto Oz Lotto NSW 1 2 3 – 7
Oz Powerball Powerball NSW 1 2 3 – 8

10.1 AZ "A" NYEREMÉNYKATEGÓRIA NYEREMÉNYEI

10.1.1 Az "A" kategóriás Nyeremények kifizetésének mértéke a Fogadások után (a fenti táblázat alapján) függ: a Mögöttes Lottójátékon Nyertes Szelvények darabszámától ebben a Nyereménykategóriában, a Biztosított Nyertes Fogadások számától ebben a kategóriában, a Mögöttes Lottójáték Operátor által fizetendő jackpot értékétől és a Biztosított "A" kategóriás főnyeremény összegétől.

10.1.2 Az "A" kategóriás Nyeremények kiszámításánál, vagy a Mögöttes Lottójáték Operátor által meghirdetett összeget kell alapul venni, amit az összes jackpot nyertes számával osztanak el egynelő mértékben, vagy a weboldalon megadott Mögöttes Lottójáték megfelelő húzására érvényes Nyereménykategória értékét.

10.2 CSAK EGY "A" KATEGÓRIÁS BIZTOSĺTOTT NYERTES FOGADÁS ESETÉN

10.2.1  Amennyiben, egyetlen Biztosított Nyertes Fogadás van csak az "A" kategóriában, a Nyeremény kifizetésének kiszámítása a Nyertes Fogadásra így néz ki:

Nyeremény  =  Mögöttes Lottó Jackpot ebben az "A" kategóriában

Mögöttes Lottó Jackpot Nyertes Szelvények száma az "A" kategóriában + 1

Példa 1.: Csak egy Biztosított Nyertes Fogadás van az "A" kategóriában, és a Mögöttes Lottójáték Operátor által nincs a Mögöttes Lottójátékon Jackpot Nyertes Szelvény meghirdetve a 90.000.000 EUR "A" Nyereménykategóriában. Ekkor a Biztosított Nyertes Fogadás részére kifizetett összeg 90.000.000 EUR.

Példa 2.: Csak egy Biztosított Nyertes Fogadás van az "A" kategóriában, és a Mögöttes Lottójáték Operátor által a Mögöttes Lottójátékon is két Jackpot Nyertes Szelvény kerül meghirdetésre a 90.000.000 EUR "A" Nyereménykategóriában. Ekkor a Biztosított Nyertes Fogadás részére kifizetett összeg 30.000.000 EUR.

10.3 EGYNÉL TÖBB BIZTOSĺTOTT NYEREMÉNY AZ "A" KATEGÓRIÁBAN

10.3.1  Ha egynél több Biztosított Nyertes Fogadás van az "A" kategóriában, a Biztosított Nyertes Fogadások részére járó összeg, "Részesedési Modell" alapján kerül kifizetésre, mely három lépést tartalmaz.

A. A részesedések darabszámának kalkulációja:

A részesedések darabszáma =  Mögöttes Lottó Jackpot Nyertes szelvényeinek száma e kategóriában + Biztosított Nyertes Fogadások száma e kategóriában

B. A jackpot részesedés értékének kalkulációja:

1 részesedés értéke = Mögöttes Lottó Jackpot értéke e kategóriában / részesedések darabszáma

C. A Nyeremények megosztása:

1 részesedés per Biztosított Nyertes Fogadás után ezen kategóriában

Példa 3.: Két Biztosított Nyertes Fogadás az "A" kategóriában és a Mögöttes Lottójáték Operátor által a Mögöttes Lottójátékon is egy Jackpot Nyertes Szelvény kerül meghirdetésre a 90.000.000 EUR "A" Nyereménykategóriában. Ekkor három darab, 30.000.000 EUR részesedés kerül elosztásra, Mindkét Biztosított Nyertes Fogadás után a kifizetett összeg, egyenként 30.000.000 EUR.

10.4 A "B" NYEREMÉNYKATEGÓRIA NYEREMÉNYEI

10.4.1  A "B" kategóriás Nyeremények kifizetésének mértéke a Biztosított Nyertes Fogadások után függ: a Mögöttes Lottójátékon Nyertes Szelvények darabszámától ebben a Nyereménykategóriában, a Biztosított Nyertes Fogadások számától ebben a kategóriában, a Mögöttes Lottójáték Operátor által fizetendő jackpot értékétől e kategóriában, és a Mögöttes Lottó Jackpot összegétől e kategóriában.

10.4.2  A Biztosított "B" kategóriás Nyeremények kiszámításánál, a Mögöttes Lottójáték Operátor által meghirdetett összeget vesszük alapul, valamint a megoszló Jackpot részesedéseinek darabszámát, vagy a Mögöttes Lottójáték weboldalon megadott, megfelelő húzására érvényes Nyereménykategória értékét.

10.5 CSAK EGY "B" KATEGÓRIÁS BIZTOSĺTOTT NYERTES FOGADÁS ESETÉN

10.5.1   Amennyiben, egyetlen Biztosított Nyertes Fogadás van csak a "B" kategóriában, a Nyeremény kifizetésének kiszámítása a Nyertes Fogadásra így néz ki:

Nyeremény  =  Mögöttes Lottó Jackpot ebben a "B" kategóriában /

(Mögöttes Lottó Jackpot Nyertes Szelvények száma az "B" kategóriában + 1)

Példa 1.: Csak egy Biztosított Nyertes Fogadás van a "B" kategóriában, és a Mögöttes Lottójáték Operátor által nincs (azaz nulla) Jackpot Nyertes Szelvény lett meghirdetve a Mögöttes Lottójátékon, a 9.000.000 EUR "B" Nyereménykategóriában. Ekkor a Biztosított Nyertes Fogadás részére kifizetett összeg 9.000.000 EUR.

Példa 2.: Csak egy Biztosított Nyertes Fogadás van a "B" kategóriában, és a Mögöttes Lottójáték Operátor által a Mögöttes Lottójátékon is két Jackpot Nyertes Szelvény kerül meghirdetésre, a 9.000.000 EUR "B" Nyereménykategóriában. Ekkor a Biztosított Nyertes Fogadás részére kifizetett összeg 3.000.000 EUR.

10.6 EGYNÉL TÖBB BIZTOSĺTOTT NYEREMÉNY AZ "B" KATEGÓRIÁBAN

10.6.1  Amennyiben, egynél több Biztosított Nyertes Fogadás van a "B" kategóriában, a Nyertes Fogadások részére járó Nyeremény, "Részesedési Modell" alapján kerül kifizetésre, mely három lépést tartalmaz.

A. A részesedések darabszámának kalkulációja:

A részesedések darabszáma =  Mögöttes Lottó Jackpot Nyertes szelvényeinek száma e kategóriában + Biztosított Nyertes Fogadások száma e kategóriában

B. Az egyes részesedések értékének kalkulációja:

1 részesedés értéke = Mögöttes Lottó Jackpot értéke e kategóriában / részesedések darabszáma

C. A Nyeremények megosztása:

1 részesedés per Biztosított Nyertes Fogadás után ezen kategóriában

Példa 3.: Két Biztosított Nyertes Fogadás a "B" kategóriában és a Mögöttes Lottójáték Operátor által a Mögöttes Lottójátékon is egy Jackpot Nyertes Szelvény kerül meghirdetésre a 3.000.000 EUR "B" Nyereménykategóriában. Ekkor három darab, 1.000.000 EUR részesedés kerül elosztásra, Mindkét Biztosított Nyertes Fogadás után a kifizetett összeg, egyenként 1.000.000 EUR.

10.7 A "C" NYEREMÉNYKATEGÓRIA NYEREMÉNYEI

10.7.1  A Nyeremények, melyek a Biztosított Nyertes Fogadás után a "C" kategóriában kerülnek kifizetésre, például a 4. Nyerőosztályú EuroMilliones, melynek értékét a Mögöttes Lottójáték Operátor hirdeti meg a Mögöttes Lottójáték Nyertes Szelvényeire e kategóriában.

10.7.2  Amennyiben, a Mögöttes Lottójáték Operátor nem ad meg Nyereményt az adott Mögöttes Lottójáték Nyerőosztályára, a Biztosított Nyertes Fogadásra fizetendő Nyeremény kiszámítása, a Mögöttes Lottójátékon keletkezett össz szelvényeladásból kerül meghatározásra, a szokásos százalékos megosztás alapján, amit a Mögöttes Lottójáték Operátor, a szabályzata alapján alkalmaz erre a Nyerőosztályra.

10.8 MEGAMILLIONS ÉS POWERBALL NYEREMÉNYKIFIZETÉSEK

A MUSL által rendezett Mega Millions és Powerball Lottósorsolások Nyerteseinek kifizetésénél:

(a). Az "A" Nyereménykategória Nyreményéből 60% kerül a Nyerteshez, mely azonos a MUSL által kifizetett "A" Nyereménykategória 60%-nak Nyereményével (Egyöszegű Készpénzes Nyereményigénylés), amennyiben azt Mi vagy a Biztosító egyszeri kifizetéssel utalja, nem pedig 30 éven keresztül tartó éves járadék formájában kerül kifizeteésre.

(b). Az Egyöszegű Készpénzes Nyereményigénylés bizonyos százalékkal csökkentve kerül kifizetére, hogy a Nyertest azonos gazdasági pozícióba emeljük, mint ha nem az Egyesült Államok állampolgárként játszott volna egy USA Államban Mögöttes Lottójátékon, aminek nyertes szelvényét Mi, a Biztosító vagy az ügynökeink szerezték be.

10.9 SUPERENAMAX NYEREMÉNYKIFIZETÉSEK

A SuperEnaMax egy leszármaztatott játék, melynek Nyereményei nem szükségszerűen egyeznek a Mögöttes Lottójátékon megszerzett összegekkel, és a Nyereményeket minden esetben Mi biztosítjuk, a Biztosító által. A nagy összegű Nyeremény, 39 éven keresztül tartó éves járadék formájában kerül kifizeteésre, vagy a Mi választásunk alapján, csökkentve a helyi adó mértékével, Egyösszegű Készpénzes Kifizetés formájában. Az egyösszegű vagy készpénzes nyereményfelvétel felől, saját szabad mérlegelésünk szerint, kizárólag Mi döntünk.

10.10 MEGA MILLIÓK MAX ÉS POWERBALL PLUS NYEREMÉNYKIFIZETÉSEK A Mega Millions Max és a Powerball Plus olyan leszármaztatott játékok, amelyNyereményei nem szükségszerűen egyeznek a Mögöttes Lottójátékon megszerzett összegekkel, és a Nyereményeket minden esetben Mi biztosítjuk, a Biztosító által.

10.11. Különleges jackpotok A PlayUKInternet-nek lehetősége van különleges nyereményjátékot bejelenteni saját belátása szerint és a biztosítóval vagy a biztosítócsoporttal együtt. E különleges Jackpot  PlayUKInternet-nél saját belátása szerint növelheti a jegyárat. Abban az esetben, ha a  Különleges Jackpotot bejelentik, akkor a bejelentett speciális jackpotösszeg felváltja az összes Mögöttes Lottó Jackpotot az A típusú A kategóriában. Különleges Jackpot fogadásokat a Biztosító vagy a Biztosító Csoport biztosít, és a különleges Jackpotok díjainak kifizetése ugyanazokat a szabályokat követi, mint az alapjául szolgáló lottó, amelyre az adott játék alapul. A kategória nyereménye A különleges nyereményalap nyertesei az összeget a Biztosítóval vagy a Biztosító Csoporttal az adott játékra elhelyezett nyeremények számának összevonásával osztják el.

11. Pénzintézet

11.1. A Társaság nem pénzintézet, ezért a Játékosi Számlákra befizetett pénzalap nem kamatozik, és semmilyen értelemben nem temel hozamot.

11.2. Társaságunk nem szolgáltat adó-, pénzügyi és/vagy jogi tanácsadást. Azon Felhasználó, aki ilyen típusú adó-, pénzügyi és/vagy jogi tanácsadás igénybevételét szeretné, azt megkérjük, lépjen kapcsolatba a megfelelő tanácsadókkal.


12. Adózás

12.1 A Nyerteseknek tudniuk kell, hogy a Nyeremények (akár biztosítottak, akár nem), rendszerint adóvonzattal terhelődnek a vendéglátó országban, mely adó mértékét levonja az Operátor, a Biztosító vagy Mi, még az Ön részére történő kifizetés előtt. Ennek megfelelően, a Társaság általi kifizetés a Nyertes felé, már a vendéglátó országban érvényes adó mértékével csökkentve lesz, és bármiyen más forrásadó vagy vonatkozó adóteher is visszatartásra kerül, melyet az Operátor, a Biztosító vagy Mi kötelesek vagyunk levonni vagy kifizetni a pénzügyi hatóságok felé (bármely ország jogszabályait is érinti e Nyeremény). A Nyerteseknek tisztában kell lenniük azzal - és itt fel is hívjuk rá a figyelmet-, hogy az említett kifizetések, nem szükségszerűen járnak további adózási kötelezettséggel a Nyertes lakhelye szerinti ország előírásai alapján, de a Nyertes személyesen felelős ezek megfizetésére. Semmilyen esetben sem kötelezhető a Társaság, a bármely országban pénzügyi hatóság által kirótt adóteher, vagy adócímen visszatartott összegek utáni kompenzációra.

 

13. Szellemi Tulajdon:

13.1 Ön elismeri és beleegyezik, hogy minden Szellemi Tulajdont képező jog, jogcím és érdekeltség a mi kizárólagos tulajdonunkat képezi. Semmilyen Szellemi Tulajdont képező dolog, nem használható fel a korábbi írásos engedélyünk nélkül. Beleegyezik, hogy a Szellemi Tulajdont nem másolja, reprodukálja, nyomtatja, hirdeti, állítja ki, sugározza, vagy teszi közzé bármilyen formában, nem alkalmazza kereskedelmi célú felhasználásra, vagy manipulálja (és harmadik félnek sem segédkezik ebben).

13.2 Elismeri és beleegyezik abba, hogy a Weboldal tartalma kizárólag az Ön személyes felhasználásra készült, nem pedig kereskedelmi célból. E tartalom és az anyagok minden más célú és típusú felhasználása szigorúan tilos.

13.3 Az alábbiak szerint jogosultságot kap a Szoftverünk használatára, az ÁSZF által szigorúan és kizárólagosan meghatározott részvétel céljára. Minden Szoftverrel kapcsolatos jogot fenntartunk, és csak e licenc beszerzése után használhatja azt.


14. Felelősségi nyilatkozat:

14.1 A Társaság és a hozzá tartozó márkanevek nem állnak kapcsolatban az Operátorokkal vagy a Mögöttes Lottójáték Szervezőkkel.

 14.2 Minden Weboldalunkon feltüntetett amerikai ‘Powerball’ és ‘Mega-Millions’ multi-Államú Lottójáték  (MUSL) jackpot összege, a Társaság weboldalán is a MUSL által meghirdetett, éves részletekben történő felvételre vonatkozik. Társaságunk, e két lottójáték jackpot nyereményeinek készpénzes, egyösszegű kifizetését, a MUSL által a megnyerés pillanatában meghatározott értéken folyósítja majd.

14.3 Az ügyfelek adatait a megfelelő titoktartással kezeljük, és nem adjuk ki harmadik fél részére, hacsak a Felhasználó bele nem egyezik a személyazonossága és adatai későbbi, marketing célú felhasználásába.

14.4 A Társaság nem vonható felelősségre semmilyen jellegű Felhasználót ért kárért, mely adathalászatból, vagy az interneten továbbított információval történő visszaélésből fakad.

14.5 A Társaság fenntartja a jogot, hogy a vitás kérdéseket az egyenlőség szellemében, saját hatókörben rendezze.

14.6 A Társaság nem vállal reprezentációt vagy garanciát, explicit vagy implicit, a Felhasználó szolgáltatásban való törvényes jogait illetően, sem a Társaság alkalmazottai, szerződött felei, disztribútorai, nagykereskedői, patnerei, kirendeltségei, hirdető-, média -és reklám ügynök partnerei, ügynökei, kiskereskedelmi értékesítői, nem vállalhatnak ilyen típusú reprezentációt vagy garanciát. A Felhasználó nem használhatja a Szolgáltatást, nyithat vagy használhat Játékosi Számlát, léphet be a Weboldalra, fogadhat el Nyereményt/ Pénzdíjat, amennyiben nem érti meg teljességében, ért egyet és fogadja el a Társaság Megállapodásában foglaltakat feltétel és kivétel nélkül, valamint ezek időnkénti megváltoztatását is tudomásul veszi.

vii. A Társaság nem felelős vagy vonható felelősségre a Felhasználó és/vagy harmadik fél által elszenvedett károkért és/vagy veszteségekért, melyeket direkt és/vagy indirekt módon a Felhasználó okozott:

14.6.1 pénzalap befizetés a Játékosi Számlára harmadik fél számlájáról vagy kártyájáról;

14.6.2 pénzfelvétel Játékosi Számláról harmadik fél számlájára;

14.6.3 hibás saját bankolási adatok megadása a Játékosi Számláról történő pénzfelvételhez;

14.6.4 Játékosi Számla használat, befizetés és pénzfelvétel engedélyezése harmadik fél részére.

14.7 A Weboldalhoz való kapcsolódás, és a Felhasználói részvétel bármely Szolgáltatásunkban, a Felhasználó felelősségét terheli.

14.8 A Társaság nem felelős vagy vonható felelősségre a Felhasználó és/vagy harmadik fél által elszenvedett károkért és/vagy veszteségekért, melyek direkt és/vagy indirekt módon keletkeztek:

14.8.1 hiba, nyomtatási hiba, félreértelmezés, hibás megosztás, félreolvasás, félrefordítás, helyesírási hiba, tranzakciós hiba, tehcnikai meghibásodás, tehcnikai vészhelyzet, regisztrációs hiba, megjelíntési hiba, játék törlése valamilyen okból, Vis Major (Felsőbb Erő) és/vagy hasonló esemény következtében;

14.8.2 a Társasággal kötött Megállapodás megszegése;

14.8.3 csalás és/vagy bűncselekmény következtében;

14.8.4 a Társaság tanácsát követve;

14.8.5 a Társaság központi számítógépes rendszerének vagy annak egy részének meghibásodásából; késedelem, veszteség, hiba vagy kihagyás, mely telekommunikációs vagy adatátviteli rendszerzavar okozott; és/vagy

14.8.6 pénzügyi kockázat és veszteség, beleértve de nem kizárólagosan az árfolyamváltozásokat.

14.9 A Felhasználó megérti és elfogadja, hogy a Weboldal Szolgáltatásai csak szórakoztatás célját szolgálják. A Felhasználónak nem szükségszerű részt vennie a Szolgáltatásokban, ez a részvétel a Felhasználó egyedi döntése alapján zajlik, saját felelősségre. A Felhasználó személyes célokból vesz részt a Weboldal Szolgáltatásaiban, nem hivatásos módon. A Felhasználó saját célú szórakozásra veszi igénybe a Weboldalt. Minden más típusú Weboldalra és/vagy Szolgáltatásra belépés, hozzáférés, használat vagy újbóli használat tiltott a Felhasználónak.

14.10 Ezek az Általános Szerződési Feltételek képezik a teljes megállapodást és egyetértést a Társaság és a Felhasználó között.

14.11 Angol nyelvű Szerződési Feltételek elsőbbsége:

14.11.1 Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen 2017-es olvasat, a 2017. február 22.-i ÁSZF érvénybe lépésétől él.

14.11.2 A hivatalos angol nyelvű ÁSZF szövege, a Társaság kezelésében és angol nyelvű weboldalán "Terms and Conditions" néven található meg. Bárminemű ütközés esetén az Angol és az adott nyelvű ÁSZF változat között, az eredeti angol szövegben foglaltak lesznek az irányadók az ÁSZF jelentésében, lelkületében és szándékában egyaránt.

14.11.3 A más nyelveken, mint az angolul megjelenített ÁSZF pontosságáért, a Társaság nem vállal felelősséget - sem a hibás vagy pontatlan ÁSZF fordításért, sem az abból fakadó, Felhasználót érintő esetleges károkért.

14.12 A Felhasználói Számla tulajdonosa elfogadja, hogy a Társaság bármikor jogosult a Szolgáltatások bármelyikének megváltoztatására vagy törlésére, és/vagy az ÁSZF módosításaira.

14.13 Ön elfogadja, hogy e Megállapodás egy vagy több pontjának megsértése, kizárást,  Játékosi Számla felfüggesztést és/vagy törlést, valamint a pénzalap elvesztését és/vagy Ön ellen irányuló jogi eljárást vonhat maga után.

14.14 A Társaság, ezen ÁSZF rendelkezéseket méltányosnak tartja. Amennyiben tanácsot szeretne kérni ezekkel kapcsolatban vagy a Szolgáltatásunkat illetően, kérjük lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálatunkkal. Tudatjuk Önnel, hogy minden levelezés és telefonos beszélgetés rögzítésre kerülhet.

14.15 Az ÁSZF személyreszóló, nem átruházható és nem módosítható, mellékmegállapodást is kizárólag az előzetes írásos engedélyünkkel köthet. Fenntartjuk a jogot, hogy átkössük, átruházzuk vagy átadjuk a jogainkat és kötelezettségeinket harmadik fél részére, mindennemű korábbi kiértesítés nélkül.

14.16 Vezetésben történő változás, fúzió, vásárlás vagy eladás, a vállalat vagyonának értékesítése esetén, a Felhasználói Számlája és a vele kapcsolatos adatok is átkerülhetnek a vásárlóhoz vagy új tulajdonoshoz. Eben az esetben, emailes értesítést kap vagy hirdetményt teszük közzé a Weboldalon, melyben megadjuk a Játékosi Számla átadását érintő lehetőségeket.

14.17 A Társaság angol nyelvű ÁSZF-je, az angol előírásoknak megfelelően és azok alapján készült, ezek szellemében értendő, mindenkori pontos megszövegezéséért a Társaság felelős.